Photo by Christian Wiediger on Unsplash

Hoe zit het met mijn privacy

Het software platform dat gebruikt wordt voor dit onderzoek werkt in een beveiligde omgeving. Alle informatie die wij verzamelen, wordt op een beveiligde server opgeslagen en vertrouwelijk behandeld. Uw contactinformatie wordt alleen gebruikt om met u te communiceren tijdens het verloop van dit onderzoek. Wij geven nooit persoonlijke informatie door aan derden en wij rapporteren nooit individuele resultaten. Dit onderzoek volgt strikt de EU-richtlijnen betreffende de behandeling en het beheer van persoonsgegevens, de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR).

MOTUS

De software die we gebruiken, heet Modular Online Time Use Survey (MOTUS) en is ontwikkeld door wetenschappers van de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel met als doel grootschalig tijdbestedingsonderzoek te doen. Sinds 2019 is de MOTUS software ondergebracht in hbits, een Spin-Off van de Vrije Universiteit Brussel, om het breder inzetbaar te maken voor onderzoek naar ons dagelijks leven. Dit onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op ons dagelijks leven is er daar één van.

Contacteer ons

Indien u vragen heeft omtrent uw privacy of andere vragen over dit onderzoek, aarzel dan niet om ons te contacteren.