Hoe werkt de mobiele app?

Klik hier om naar de handleiding van de web app te gaan.

De start van uw dagboekje

De eerste keer dat u de app opent, kunt u op de drie horizontale lijnen klikken om het hoofdmenu van de app te openen. Hier kunt u uw instelling wijzigen en uzelf afmelden. Klik op instellingen en dan op het potlood om uw voorkeurstaal in te stellen. De drie horizontale lijnen brengen u terug naar het hoofdmenu. Als u op onderzoeken klikt, vindt u het tijdsdagboekje voor deze studie. Klik op het tijdsdagboekje om te starten.

Klik op INSTELLINGEN om uw naam, email adres of voorkeurstaal te wijzigen. Klik op AFMELDEN om uit te loggen. Klik op ONDERZOEKEN om naar uw tijdsdagboekje te gaan.
Kies uw voorkeurstaal en klik op OK.

De eerste keer dat u naar uw tijdsdagboekje gaat, ziet u een leeg scherm. Klik op het plus-teken (+) om uw eerste activiteit te registreren.

Klik op het plus-teken (+) om uw eerste activiteit te registreren.

Voor elke activiteit die u doet, registreert u wanneer de activiteit plaatsvondt, wat de activiteit was, wat u eventueel nog meer deed, waar u was of welk vervoersmiddel u gebruikte, met wie u de activiteit deed, en hoe u de activiteit ervoer.

Wanneer de activiteit of de context van de activiteit verandert (bv. wat u nog meer deed, waar u was of met wie u was), registreert u een nieuwe activiteit.

Wanneer?

Elke volgende activiteit wordt ingegeven door op de knop NIEUW te klikken. Bij de registratie van de allereerste activiteit dient u te starten vanaf 4u ’s ochtends. Het is niet mogelijk de begintijd van de allereerste activiteit te wijzigen. De eindtijd kunt u wel aanpassen in functie van de duur van de eerste activiteit die u registreert.

Overzicht van begintijd en eindtijd wanneer u het dagboekje start.
De eindtijd van de allereerste activiteit kunt u wel wijzigen. U doet dit door op de tijdsaanduiding te klikken.

Bij volgende activiteiten kan de begintijd wel aangepast worden op dezelfde manier waarop u de eindtijd van de allereerste activiteit heeft aangepast. Uw dagboekje suggereert altijd de eindtijd van de vorige activiteit als de begintijd van de volgende activiteit. U kunt hiervan afwijken. Indien activiteiten niet aansluiten, krijgt u daar een melding over (zie verder).

Wanneer u enige ervaring heeft met het registreren van activiteiten, kunt u ook de time tracker aanzetten. Het moment dat u de time tracker aanzet, geldt dan als begintijd van uw activiteit en het moment dat u de time tracker uitzet, geldt dan als eindtijd van uw activiteit.

Met de time tracker kunt u activiteiten registreren die nog gaande zijn.

Wat deed u?

Nadat u de begintijd en eindtijd heeft geselecteerd en/of de time tracker heeft aangezet, klikt u op volgende. U komt nu in het scherm om uw activiteit te selecteren. Er zijn twee manieren om dit te doen. U kunt via de boomstructuur uw activiteit zoeken. U kiest eerst een hoofdcategorie (bv. Betaald werk), vervolgens een subcategorie (bv. Betaald werk (alle betaalde werktaken) en tot slot de detailactiviteit.

Kies uw activiteit via de boomstructuur.

U kunt ook uw activiteit zoeken door een trefwoord in te typen in het zoekveld Activiteit zoeken. U krijgt dan suggesties waaruit u uw activiteit kan selecteren. Wanneer u uw activiteit heeft geselecteerd, kunt u onder aan de lijst het vakje Toevoegen aan favorieten aanvinken. De activiteit wordt dan opgeslagen in uw lijst met favorieten en is dan gemakkelijker terug te vinden. Wanneer u meer ervaring heeft, kunt u ook zoeken op het nummer van de activiteit. Typt u “400” in in het zoekveld, dan komt u automatisch uit bij de activiteit 400. Slapen ’s nachts/overdag.

Selecteer uw activiteit uit de suggesties en voeg eventueel toe aan uw favorieten.
Wissel van Lijst naar Favorieten om uw lijst van favoriete activiteiten zien en daaruit te selecteren.

Wat deed u nog meer?

Wanneer u uw hoofdactiviteit heeft geselecteerd, wordt u gevraagd om ook een nevenactviteit te selecteren. Een nevenactiviteit is een activiteit die plaatsvond tijdens uw hoofdactviteit. Een voorbeeld is wanneer u tijdens het eten (hoofdactiviteit) naar de televisie kijkt (nevenactiviteit). U selecteert uw nevenactiviteit op dezelfde manier als uw hoofdactiviteit.

Deed u verder niets naast uw hoofdactiviteit, selecteer dan Ik deed verder niets.

Selecteer ook uw nevenactiviteit. Deed u verder niets, selecteer dan Ik deed verder niets.

Waar en met wie?

Na elke activiteit wordt u gevraag om aan te geven waar u was en met wie u was. De enige uitzondering is wanneer u zich verplaatst. Dan wordt u gevraagd om aan te geven welk vervoersmiddel(en) u heeft gebruikt. Bij het aanduiden van uw locatie of vervoersmiddel is slechts één antwoord mogelijk. Bij het aanduiden de aanwezigheid van andere zijn meerdere antwoorden mogelijk (tenzij u alleen was op het moment van de activiteit).

Als de context (waar, met wie of welk vervoersmiddel) verandert, vragen we u om dit als een nieuwe activiteit te registreren.

In bijkomende vragen wordt u gevraagd aan te duiden waar de activiteit plaatsvond (zie afbeelding), wie er aanwezig was of welk vervoersmiddel u heeft gebruikt in geval van een verplaatsing als activiteit.

Andere context

Voor sommige activiteiten wordt u ook gevraagd om, bijvoorbeeld, aan teven in welke mate de activiteit u voldoening gaf.

Voorbeeld van een bijkomende vraag die peilt naar de voldoening van de activiteit.

Uw tijdlijn

Als u de begin- en eindtijd, hoofd- en nevenactiviteit en alle context heeft ingegeven, klikt u op verzenden. De activiteit wordt dan geregistreerd en verschijnt in uw tijdslijn.

Nadat u op verzenden heeft geklikt, verschijnt de activiteit in uw tijdlijn.

Wanneer u op het pijltje > klikt, kunt u de details van uw activiteit zien en, indien nodig, wijzigen door op de verschillende elementen te klikken. Door op de prullenmand te klikken, verwijdert u de activiteit. Klik op de het omgekeerde pijltje < om terug te gaan naar uw tijdlijn.

Overzicht van uw activiteit.

Vanuit de tijdslijn kunt u ook een nieuwe activiteit registreren door op Nieuw te klikken.

De laatste activiteit

Wanneer u de laatste dag heeft vervolledigd, rond de app het dagboekje automatisch voor u af. Door op TERUG NAAR TIJDLIJN te klikken, kunt u terug gaan naar uw tijdlijn om uw activiteiten te zien en/of te wijzigen. Door op VERZENDEN te klikken, rond u het dagboekje af.

Het laatste scherm van het dagboekje. Klik op VERZENDEN om uw dagboekje af te ronden.

De app helpt u

Tijdens het registreren van activiteiten kan het zijn dat u meldingen te zien krijgt. Deze meldingen helpen u bij het invullen van uw dagboekje. Meldingen kunnen wijzen om overlappende begin- of eindtijden, het registreren van activiteiten in de toekomst, niet ingevulde tijdsvakken, het ontbreken van antwoorden op bijkomende vragen. Deze meldingen verdwijnen wanneer u de activiteit aanpast.

Voorbeeld van melding die zegt dat uw eindtijd niet voor uw begintijd kan liggen.
Voorbeeld van melding die zegt dat uw activiteit niet in de toekomst kan plaastvinden.